Vzdálená podpora

Veškerá naše snaha při poskytování služeb je vedena vědomím a snahou, že zákazník bude spokojen pouze se službou rychlou , kvalitní, přesnou a přitom bezpečnou i při vzdáleném provedení. Pro urychlení poskytnutí služby, zvláště pro menší zásahy, kdy ale již nestačí prostá telefonická konzultace, je velmi vhodné a efektivní využít možností současného rychlého internetového spojení. Vzdálená pomoc však neslouží k paušální náhradě uživatelských konzultací na místě u zákazníka. Osobní styk se zákazníkem je stále naší prioritou.

Přímé spojení zákazník - konzultant

Jako zákazník máte většinou staženou a připravenou naši aplikaci "Vzdálená podpora". Zavolejte na linku naší podpory, spusťte aplikaci a vyberte číslo konzultanta, s kterým hovoříte. Tím se spojí Váš počítač s počítačem konzultanta, a vysvětlení, případně zásah, vidíte na Vašem počítači zároveň s telefonickým vysvětlením.

Používáme aplikaci postavenou na UltraVNC-SC (režim single-click). Aplikace na počítači zákazníka pouze leží připravená, neběží. Komunikace je vyvolána až vědomě samotným uživatelem z počítače zákazníka, a aplikace se spojí na zákazníkův pokyn s naším počítačem. S jiným počítačem se ani spojit neumí. Samozřejmě ke spojení může dojít pouze tehdy, je-li na naší straně připraven konzultant spojení přijmout. Tedy vždy zároveň s telefonickým hovorem. Tím je vyloučeno zneužití.

Aplikaci můžete stáhnout zde.

Přístup přes VPN

Pokud je možnost přístupu do zákaznické VPN, buď na základě klienta OpenVNP, nebo Cisco VPN klienta, případně dalších, můžeme provádět služby v rámci této bezpečné komunikace. Po přihlášení do sítě zákazníka pak můžeme výše uvedenými způsoby přistupovat jak na stanici klienta, tak na server s instalací IS Vema.

Přístup na vzdálenou plochu serveru

Většina serverů se dnes spravuje vzdáleným přístupem. Typický způsob správy serveru je v rámci VPN, viz předchozí bod, a následně uvnitř VPN zákazníka přístup na vzdálenou plochu serveru, kde máme vytvořen uživatelský účet s oprávněním ke správě aplikací a systémových komponent Vema. Nicméně někteří zákazníci volí způsob směrování jistého portu na svém firewallu na RDP port serveru. Je vhodné toto směrování omezit pouze na přístup z našich firemních IP adres.