Vypsaná školení - místo a termín

Personalistika 30.4.2019

 • Nastavení personalistiky
 • Principy práce programu od zavedení člověka až po ukončení PPV
 • Dozavedení pracovníka v aplikaci PAM
 • Spolupráce s aplikací PAM, společná data, práce v obdobích a stavech, přechody na nový měsíc, odpovědnost za data mezi PAM a PER
 • Pracovní zařazení, popis pracovní činnosti
 • Dokumenty (vzory dokumentů, úpravy vzorů dokumentů, nové vzory, úpravy v dokumentu člověka)
 • Dodatky k dokumentům a jejich číslování
 • Spolupráce s MS Wordem jako základním editorem dokumentů
 • Personální evidence z různých hledisek (kvalifikace, vzdělání, zdravotní způsobilost, lékařské prohlídky, zkoušky a jiné způsobilosti ...)
 • Možnosti modulu Personální události (hlášení vedoucím o nástupech, výstupech, odchodech na MD, vypršení lhůty způsobilosti apod.)
 • Zápočet odborné praxe a vliv na PAM (platové postupy), zařazování do tříd a stupňů
 • Výstupy z personalistiky, personální přehled, sestavy

ELD, RNP, KZP 14.5.2019

 • Aplikace Evidenční listy, Registr nemocenského pojištění, Komunikace se zdravotními pojišťovnami
 • Vlastnosti a nastavení aplikací
 • Pojmy kvalifikovaný certifikát, registrace, uživatelský identifikátor, atd.
 • Generování přihlášek, odhlášek a změn do registru nemocenského pojištění a na zdravotní pojišťovny
 • Vytvoření ELDP (ročních, při skončení PPV, na vyžádání ČSSZ, opravných)
 • Opravy v evidenčních listech, přihláškách a odhláškách do RNP, přihláškách a odhláškách na ZP
 • Přehledy o platbách pojistného na ČSSZ a ZP, opravné přehledy po opravách do minulosti
 • Uzavření příloh k žádosti o dávku
 • Přenosy mezi aplikací PAM a aplikacemi ELD, RNP a KZP (tam i zpět)
 • Možnosti podání (elektronicky, tiskem, XML souborem, (na CD))
 • Zjištění stavu podání ve všech aplikacích, historie proběhlých podání
 • Sestavy v aplikacích ELD, RNP a KZP
 • Chyby vzniklé při podání, zaznamenání chyb v aplikacích Vema
 • Nejčastěji se vyskytující chyby, jejich zjištění a odstranění jak v ELD, RNP a KZP, tak i v PAM
 • Rušení osobních čísel ve společném prostředí, přečíslování osobních čísel

Lektor ing. Pavel Richtr

Jablonec nad Nisou, PC učebna
přihlášky do 25.4.2019

U všech školení mohou posluchači počítat s občerstvením: káva, čaj, vody, chlebíčky, sušenky apod.