Vypsaná školení - místo a termín

Seminář Novinky PAM verze 33.01- 29.3.2018 - LIBEREC

Tradiční školení k novinkám verze PAM a ostatních aplikací HR. Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál.

Lektor ing. Jiří Koudelka

Liberec, Krajský úřad, sál C
31.1.2018, 8:30
přihlášky do 25.1.2018

Seminář Novinky PAM verze 33.00- 31.1.2018 - LIBEREC

Tradiční školení k novinkám verze PAM a ostatních aplikací HR. Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál.

 • legislativní a vývojové novinky pro rok 2018
 • osnovu školení doplníme brzy
 • ... a všechny další novinky verze

Lektor ing. Jiří Koudelka

Liberec, Krajský úřad, sál C
31.1.2018, 8:30
přihlášky do 25.1.2018

Seminář Novinky PAM verze 32.04- 20.12.2017 - LIBEREC

Tradiční školení k novinkám verze PAM a ostatních aplikací HR. Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál.

 • Výplatní lístek a formulář Výsledky výpočtu - sjednocení nových vzhledů, historie
 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • Novela zákona o důchodovém pojištění
 • Novela zákona o daních z příjmů vzhledem k ročnímu zúčtování daně
 • Možnost daňového prohlášení zaměstnance elektronicky
 • Novela NV 564/2014 Sb. o zvýšení platových tarifů od 1.1.2018 - zdravotníci
 • Zvýšení minimální a zaručené mzdy
 • ISP - sběr dat za celý rok 2017
 • Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP za 2017
 • Nová sestava Čerpání prostředků (školství)
 • Dovolená - stav vývoje nároku a čerpání každý měsíc v průběhu roku
 • Praktické postupy
 • ... a všechny další novinky verze

Lektor ing. Jiří Koudelka

Liberec, Krajský úřad, sál C
20.12.2017, 8:30
přihlášky do 15.12.2017

Seminář Novinky PAM verze 32.03- 27.9.2017 - LIBEREC

Tradiční školení k novinkám verze PAM a ostatních aplikací HR. Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál.

 • systémové novinky V4 klienta, správce, archivací a obnov
 • realizace systémových novinek do naší správy u zákazníků
 • novela zákona o daních z příjmů
 • obecné nařízení EU o zvýšené ochraně osobních údajů - GDPR
 • změny v aktualizaci platových tabulek při změně tarifních platů
 • rozúčtování SP a ZP zaměstnavatele v souboru Mzdový přehled
 • nový číselník F64 Pracovní neschopnost - zvláštní úprava sazby
 • novela zákona o zaměstnanosti, nekolidující zaměstnání, agenturní zaměstnanci
 • sestava S09 Rozbory - maketa, výstup do Excelu
 • sestava Platový výměr - změny v konfiguraci
 • sestava P1-04 - doplnění mezioddílové kontroly (III. - V.)
 • Praktické postupy:
  • minimální vyměřovací základ na ZP a souběžná zaměstnání
  • konec platnosti trvalé složky v F9 Trvalé složky odměňování
 • ... a všechny další novinky verze

Lektor ing. Jiří Koudelka

Liberec, Krajský úřad, sál C
27.9.2017, 8:30
přihlášky do 21.9.2017

Základní školení PAM - srpen 2017

3 denní školení v počítačové učebně. Pro nové mzdové účetní při pořízení aplikací, nebo pro nově nastoupivší při výměně zaměstnanců. Vhodné i jako opakovací školení pro uživatele, kteří již školením prošli, ale nejsou si v práci jistí. Přihlášení do 25.8.2017.

Garance: pokud na tomto školení vyškolíme Vašeho nového pracovníka a on do 0,5 roku do Vás odejde, vyškolíme nového za 50% cenu.

 • Zahájení zpracování mezd v organizaci programem Vema
 • Principy práce programu od zavedení člověka po kompletní měsíční zpracování
 • Základní ovládání programu a datového editoru
 • Nastavení zpracování pro celou organizaci, tabulky a číselníky, kompletní nastavení celého programu
 • Vazbu na zákony a předpisy ve všech dotčených oblastech
 • Zavedení pracovníků v různých pracovně právních vztazích i mimo pracovně právní vztahy (dohody)
 • Děti, srážky, exekuce, daňové náležitosti, mateřská a rodičovská dovolená
 • Zadání měsíčních změn, náhrady mzdy, dovolená, pracovní neschopnosti, výpočet mezd, kontrola měsíčního zpracování, sestavy
 • Porozumění výsledkovým a výstupním souborům, tisky sestav a jejich základní konfigurace, obsah sestav, dohledání údajů
 • Porozumění chybovým hlášením a upozorněním programu při zpracování
 • Následné zpracování v časové řadě (tedy více měsíců za sebou, opravy do minulosti, změny údajů od jistého data atd.).
 • Výstupy pro OSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad (včetně elektronických) atd.
 • Výstupy, statistiky a praktické rady pro samostatné zpracování ...

Vše se vysvětluje na mnoha praktických příkladech a každý posluchač pracuje u svého PC. Lektor vše ukazuje a promítá na plátno z projektoru.
Lektor: ing. Pavel Richtr

Jablonec nad Nisou, počítačová učebna
29., 31.8.17, třetí den dle dohody

Seminář Novinky PAM verze 32.01- 31.3.2017 - LIBEREC

Tradiční školení k novinkám verze PAM a ostatních aplikací HR. Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál.

 • Agenda evidenčních listů v aplikaci PAM
 • Příloha k žádosti o dávku - více změn
 • Potvrzení k žádosti o důchod
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě od 04.2017
 • Vyloučené doby a DPN
 • Vyloučené doby a narození dítěte
 • Úpravy ve funkci Změna pro ZP
 • Úpravy statistických výstupů a výkazů, včetně zdravotnických
 • Datumy konce platnosti formulářů ve vazbě na různá potvrzení a rozhodnutí
 • Srážky ze mzdy po novele občanského zákoníku
 • Srážka exekuce z daňového bonusu
 • Úpravy maket položkového výplatního lístku, tisk dlužné částky
 • Náhrada za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu
  ... a všechny další novinky verze

Lektor ing. Jiří Koudelka

Liberec, Krajský úřad, sál C
31.3.2017, 8:30
přihlášky do 27.3.2017

Seminář Novinky PAM verze 32.00- 30.1.2017 - LIBEREC

Tradiční školení k novinkám verze PAM a ostatních aplikací HR. Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál.

 • Novela zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmů od 1.1.2017
 • Srážky ze mzdy od 01.2017
 • Změny ve zdravotním a sociálním pojištění od 01.2017
 • Náhrady mzdy za DPN v roce 2017
 • Výplatní lístek za činnost
 • Statistické výstupy S18, S23, S51 a výstupy XML (datově)
 • Úpravy v sestavách
 • Podání přes daňový portál MF (zálohová a srážková daň - vyúčtování)
 • Technické informace - ukončení podpory Windows XP a MS IE 8.0
 • ... a všechny další novinky verze 32.00

Účastníci, kteří nebyli na prosincovém školení, obdrží jako dárek a poděkování za roční spolupráci velký nástěnný autorský kalendář s tématikou Jizerské hory 2017 (do vyčerpání zásob)
Lektor ing. Jiří Koudelka

Liberec, Krajský úřad, sál C
30.1.2017, 8:30
přihlášky do 24.1.2017

Seminář Novinky PAM verze 31.04- 20.12.2016 - LIBEREC

Tradiční školení k novinkám verze PAM a ostatních aplikací HR. Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál.Vyúčtování zálohové a srážkové daně za rok 2016

 • Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP za rok 2016
 • Neplacené volno a zdravotní pojištění v praxi
 • Příloha k žádosti o dávku, podání NEMPRI 16, doplnění přílohy
 • Novela vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb od 1.1.2017
 • Novela zák.č.586/1992 Sb., o daních z příjmů od 1.1.2017
 • Minimální a zaručená mzda od 01.2017 a její dopady
 • Úpravy v sestavách
 • Pokyny ke konci roku 2016
 • Roční zúčtování daně za rok 2016 (podle času, případně zůstane na leden)
 • ... a všechny další novinky verze 31.04

Všichni účastníci obdrží jako dárek a poděkování za roční spolupráci velký nástěnný autorský kalendář s tématikou Jizerské hory 2017.
Lektor ing. Jiří Koudelka

Liberec, Krajský úřad, sál C
20.12.2016, 8:30
přihlášky do 14.12.2016

Základní školení PAM - říjen 2016

3 denní školení v počítačové učebně. Pro nové mzdové účetní při pořízení aplikací, nebo pro nově nastoupivší při výměně zaměstnanců. Přihlášení do 17.10.2016.

 • Zahájení zpracování mezd v organizaci programem Vema
 • Principy práce programu od zavedení člověka po kompletní měsíční zpracování
 • Základní ovládání programu a datového editoru
 • Nastavení zpracování pro celou organizaci, tabulky a číselníky, kompletní nastavení celého programu
 • Vazbu na zákony a předpisy ve všech dotčených oblastech
 • Zavedení pracovníků v různých pracovně právních vztazích i mimo pracovně právní vztahy (dohody)
 • Děti, srážky, exekuce, daňové náležitosti, mateřská a rodičovská dovolená
 • Zadání měsíčních změn, náhrady mzdy, dovolená, pracovní neschopnosti, výpočet mezd, kontrola měsíčního zpracování, sestavy
 • Porozumění výsledkovým a výstupním souborům, tisky sestav a jejich základní konfigurace, obsah sestav, dohledání údajů
 • Porozumění chybovým hlášením a upozorněním programu při zpracování
 • Následné zpracování v časové řadě (tedy více měsíců za sebou, opravy do minulosti, změny údajů od jistého data atd.).
 • Výstupy pro OSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad (včetně elektronických) atd.
 • Výstupy, statistiky a praktické rady pro samostatné zpracování ...

Vše se vysvětluje na mnoha praktických příkladech a každý posluchač pracuje u svého PC. Lektor: ing. Pavel Richtr

Jablonec nad Nisou
20., 25.  27.10.2016

Seminář Novinky PAM verze 31.03- 30. 9. 2016 - LIBEREC

Tradiční školení k novinkám verze PAM a ostatních aplikací HR. Místo konání: Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál.

 • Příloha k žádosti o dávku (podání NEMPRI)
 • Novinky ve statistikách rezortu školství (i regionální školství) a zdravotnictví
 • Platové tarify ve školství od 09.2016
 • Zápočtová kalkulačka (Zařazování do tříd a stupňů)
 • Hlášení konce platnosti zadaného příplatku
 • Novinky ve funkci Změny pro ZP
 • Změny v aplikaci Správce Vema, v principech archivace a obnovy
 • Změny v Centru, možnost sbalení panelu do velké dlaždice
 • Informace o výplatním lístku zaslaném na mobilní telefon
 • ... a všechny další novinky verze 31.03

Lektor ing. Jiří Koudelka

Liberec, Krajský úřad
30.9.2016
přihlášky do 26.9.2016

Základní školení PAM - září 2016

3 denní školení v počítačové učebně. Pro nové mzdové účetní při pořízení aplikací, nebo pro nově nastoupivší při výměně zaměstnanců. Přihlášení do 5.9.2016.


 • Zahájení zpracování mezd v organizaci programem Vema
 • Principy práce programu od zavedení člověka po kompletní měsíční zpracování
 • Základní ovládání programu a datového editoru
 • Nastavení zpracování pro celou organizaci, tabulky a číselníky, kompletní nastavení celého programu
 • Vazbu na zákony a předpisy ve všech dotčených oblastech
 • Zavedení pracovníků v různých pracovně právních vztazích i mimo pracovně právní vztahy (dohody)
 • Děti, srážky, exekuce, daňové náležitosti, mateřská a rodičovská dovolená
 • Zadání měsíčních změn, náhrady mzdy, dovolená, pracovní neschopnosti, výpočet mezd, kontrola měsíčního zpracování, sestavy
 • Porozumění výsledkovým a výstupním souborům, tisky sestav a jejich základní konfigurace, obsah sestav, dohledání údajů
 • Porozumění chybovým hlášením a upozorněním programu při zpracování
 • Následné zpracování v časové řadě (tedy více měsíců za sebou, opravy do minulosti, změny údajů od jistého data atd.).
 • Výstupy pro OSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad (včetně elektronických) atd.
 • Výstupy, statistiky a praktické rady pro samostatné zpracování ...

Vše se vysvětluje na mnoha praktických příkladech a každý posluchač pracuje u svého PC. Lektor: ing. Pavel Richtr

Jablonec nad Nisou
8., 13., a 15.9.2016
přihlášky do 5.9.2016

Základní školení ELD, RNP, KZP - září 2016

Základní školení aplikací pro elektronickou komunikaci s OSSZ a zdravotními pojišťovnami. Přihlášky do 31.8.2016.

 • Vlastnosti a nastavení aplikací
 • Pojmy kvalifikovaný certifikát, registrace, uživatelský identifikátor, atd.
 • Vytvoření ELDP (ročních, při skončení PPV, na vyžádání ČSSZ, opravných)
 • Generování přihlášek, odhlášek a změn do registru nemocenského pojištění a na zdravotní pojišťovny
 • Opravy v evidenčních listech, přihláškách a odhláškách do RNP, přihláškách a odhláškách na ZP
 • Přehledy o platbách pojistného na ČSSZ a ZP, opravné přehledy po opravách do minulosti
 • Uzavření příloh k žádosti o dávku
 • Přenosy mezi aplikací PAM a aplikacemi ELD, RNP a KZP
 • Možnosti podání (elektronicky, tiskem, XML souborem, na CD)
 • Zjištění stavu podání ve všech aplikacích
 • Sestavy v aplikacích ELD, RNP a KZP
 • Nejčastěji se vyskytující chyby, jejich zjištění a odstranění jak v ELD, RNP a KZP, tak i v PAM
 • Rušení osobních čísel ve společném prostředí, přečíslování osobních čísel

Vše se vysvětluje na mnoha praktických příkladech a každý posluchač pracuje u svého PC. Lektor: ing. Pavel Richtr

Jablonec nad Nisou
6.9.2016 od 8:00

Základní školení ELD, RNP, KZP - květen 2016

Základní školení aplikací pro elektronickou komunikaci s OSSZ a zdravotními pojišťovnami. Přihlášky do 21.5.2016.

 • Vlastnosti a nastavení aplikací
 • Pojmy kvalifikovaný certifikát, registrace, uživatelský identifikátor, atd.
 • Vytvoření ELDP (ročních, při skončení PPV, na vyžádání ČSSZ, opravných)
 • Generování přihlášek, odhlášek a změn do registru nemocenského pojištění a na zdravotní pojišťovny
 • Opravy v evidenčních listech, přihláškách a odhláškách do RNP, přihláškách a odhláškách na ZP
 • Přehledy o platbách pojistného na ČSSZ a ZP, opravné přehledy po opravách do minulosti
 • Uzavření příloh k žádosti o dávku
 • Přenosy mezi aplikací PAM a aplikacemi ELD, RNP a KZP
 • Možnosti podání (elektronicky, tiskem, XML souborem, na CD)
 • Zjištění stavu podání ve všech aplikacích
 • Sestavy v aplikacích ELD, RNP a KZP
 • Nejčastěji se vyskytující chyby, jejich zjištění a odstranění jak v ELD, RNP a KZP, tak i v PAM
 • Rušení osobních čísel ve společném prostředí, přečíslování osobních čísel

Jablonec nad Nisou
26.5.2016

Základní školení PAM - duben 2016

3 denní školení v počítačové učebně. Pro nové mzdové účetní při pořízení aplikací, nebo pro nově nastoupivší při výměně zaměstnanců. Přihlášení do 21.4.2016.

 • Zahájení zpracování mezd v organizaci programem Vema
 • Principy práce programu od zavedení člověka po kompletní měsíční zpracování
 • Základní ovládání programu a datového editoru
 • Nastavení zpracování pro celou organizaci, tabulky a číselníky, kompletní nastavení celého programu
 • Vazbu na zákony a předpisy ve všech oblastech
 • Zavedení pracovníků v různých pracovně právních vztazích i mimo pracovně právní vztahy (dohody)
 • Zadání měsíčních změn, náhrady mzdy, pracovní neschopnosti, srážky, exekuce, výpočet mezd, kontrola měsíčního zpracování, sestavy
 • Porozumění výsledkovým a výstupním souborům, tisky sestav a jejich základní konfigurace, obsah sestav, dohledání údajů
 • Následné zpracování v časové řadě (tedy více měsíců za sebou, opravy do minulosti, změny údajů od jistého data atd.).
 • Výstupy pro OSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřad atd.
 • Výstupy, statistiky a praktické rady do budoucna ...
 • Vše se vysvětluje na mnoha praktických příkladech a každý posluchač pracuje u svého PC

Jablonec nad Nisou
26.4.2016, 28.4. a 3.5.

Školení Novinky PAM verze 31.01

Liberec - Krajský úřad, multimediální sál C.

Liberec, Krajský úřad
30.3.2016

Školení Novinky PAM verze 31.00

Liberec - Krajský úřad, multimediální sál C.

Liberec, Krajský úřad
29.1.2016

U všech školení mohou posluchači počítat s občerstvením: káva, čaj, vody, chlebíčky, sušenky apod.