Společné vlastnosti aplikací Vema

Všechny aplikace, bez ohledu na jejich zaměření, mají shodné vlastnosti z hlediska ovládání, práce s daty, vstupu a výstupu dat, exportů apod. Zde uvádíme ty nejdůležitější.

Datový editor

Datový editor je totožný pro práci s veškerými daty. Pohled na data je umožněn přes plošně rozvržené formuláře, nebo tabulkově (podobně jako v Excelu). Uživatel může využít těchto sofistikovaných funkcí, které jinde nejsou zcela obvyklé:

 • filtrování dat podle obsahu, podle libovolné položky
 • hromadné dosazení pevné nebo spočtené hodnoty do položky
 • hromadné rušení vět, hromadné vytvoření vět dle podmínky
 • přizpůsobení formuláře na skupinu uživatelů nebo jednotlivce:
  • výběr položek
  • přejmenování položek
  • nové položky
  • nové číselníky k položkám
 • změna barvy dat podle obsahu (například odlišení zálohových faktur)
 • třídění a indexování dat dle momentální potřeby
 • nastavení vlastních kontrol nad daty
 • nastavení implicitních, předdefinovaných hodnot na položky
 • vypočítat hodnotu položky z jiných dříve zadaných položek
 • ... a mnohé další

Exporty a importy dat

 • export libovolných dat do XLS, XLSX, CSV, dBase
 • export do Excel - konektoru Excelent, tvorba kontingenčních tabulek
 • generátor sestav přímo pro uživatele
 • import z XLS souborů pomocí nástroje Excelent
 • import z CSV souborů, lze i pravidelně automaticky

Sestavy

Z každé aplikace je možné tisknout mnoho sestav. Každá sestava je bohatě konfigurovatelná (třídění, filtry dat, formát výstupu, datumové období apod.). Každou jednotlivou konfiguraci sestavy může uživatel uložit jako svou vlastní variantu. Sestavy je možné tisknout nejenom na tiskárnu, ale také uložit do PDF souboru nebo přímo v PDF zasílat jako přílohu mailem. A to nejen sestavu jako celek, ale i podle dat, například fakturu odběrateli, nebo výplatní lístek zaměstnanci. Sestavy lze také exportovat do Excelu.

Dynamické dokumenty

Dynamické dokumenty zajišťují prezentaci dat z IS na portále, tedy prostřednictvím internetového prohlížeče. Jejich primární použití je na portále, ale naprosto shodně fungují u každého uživatele v jeho PC pouze s použitím Vema V4 klienta. Na rozdíl od sestav umožňují dynamické dokumenty aktivní práci s živými daty. Změny agregací, filtrů, zanořování do podrobností (detailů), nebo transformaci tabulkově zobrazných dat do několika typů grafů. Uživatel může svůj upravený dynamický dokumentu uložit pro přiští použití - příště se mu zobrazí shodně, ale samozřejmě s aktuálními daty. Více viz Portál Vema.

Ukázky obrazovek

Bezpečnost

Zabezpečení je přímo na datových souborech a recordech, tzn. že nemá-li osoba právo na tato data, nedostane se k nim žádným způsobem - editorem, sestavou, přes portál, exportem ..

Autentizace uživatele

Uživatel se přihlašuje svým jménem a heslem proti vlastnímu autentizačnímu serveru Vema. Není problém ověřovat uživatele v doméně proti účtu v Active Directory.

Autorizace k funkcím a datům

Konkrétní uživatel, osoba, je členem jedné nebo více pracovních skupin (skupina Zaměstnanci, Manažer, Vedoucí, Účetní apod.). Podle toho má v Centru ("na obrazovce") nabídku funkcí, dat, výstupů, které jsou mu k dispozici. Kromě toho pracuje v nějaké roli. Každému uživateli v jisté roli jsou definovaná data, která může vidět nebo měnit. Příklady:

 • zaměstnanec, pokud vůbec má přístup, vidí jen svá osobní data
 • účetní pracuje plně v té oblasti, která jí patří (mzdová, personální, faktury ...)
 • mzdová účetní vidí jenom zaměstnanace pracovišť, která zpracovává
 • skladník vidí jenom data skladu, a to ještě jenom toho svého skladu (svých skladů), pokud je jich více
 • pokladní vidí jenom data přidělené pokladny (nebo pokladen)
 • manažer - vedoucí pracoviště - vidí ekonomiku pouze svého pracoviště
 • TOP manažer - ředitel, náměstek apod. - vidí ekonomiku celé společnosti
 • ... vše do nejmenších podrobností konfigurovatelné podle podmínek v konkrétní organizaci
Typické přístupy - příklady
 • účetní má plný aktivní přístup k těm agendám, které zpracovává
 • některé funkce mohou být k dispozici jenom vedoucím
 • zaměstnanec pasivně vidí svá osobní data, ale může mít aktivní přístup například ke svým cestovním příkazům nebo plánování dovolené
 • vedoucí pasivně vidí ekonomiku a HR statistiky ze svých podřízených pracovišť, ale může aktivně spravovat docházku svých podřízených nebo schvalovat cestovní příkazy
 • TOP manažer typicky vidí veškerá data z celé organizace nebo její části, většinou formou tabulkových a grafických výstupů, kumulovaných výkazů apod.