Přehled o výši pojistného pro OSSZ

Přehled výši pojistného odváděného každý měsíc na sociální pojistné. Aplikace samozřejmě odesílá vše elektronicky přes rozhraní VREP České správy sociálního zabezpečení, ale toto je sestava k založení, odpovídající oficiálnímu formuláři.