Částky nezahrnuté do vyměřovacího základu

Sestava - především pro účely kontrol ze strany OSSZ - přehledně vypisuje všechny částky, které z libovolných důvodů nejsou zahrnuty do VZ pro sociální pojistné. Sestava je uvedena v barevné variantě - při tisku lze zvolit, zda tisknout barevně nebo jenom černě.