Služby k informačním systémům

Prodej a implementace

Předprodejní činnost

Na základě potřeb zákazníka zpracujeme úvodní projekt, potřebnou dokumentaci apod. – je nutné pro větší a organizačně složitější instalace informačních systémů), včetně případného návrhu struktury a technické i programové vybavenosti síťového prostředí. Projekt vychází z podrobné analýzy podmínek ve firmě zákazníka. V projektu je stanoven také časový harmonogram zavádění jednotlivých podsystémů. Projekt je po vyhotovení schválen oběma stranami.

Prodej, implementace

Po objednávce, případně uzavření smlouvy, následuje etapa implementace podle stanoveného harmonogramu. Implementace má podle složitosti etapu technickou, školící, etapu převodu dat, ověřovací provoz. Instalace může být jednoduchou záležitostí na jednom PC, nebo poměrně složitou činností na počítačové síti. Tato fáze je velmi důležitá z hlediska pozdějšího bezproblémového provozu informačních systémů.

Školení

U velkých instalací i u nejmenších aplikací pro jednotlivce plně vyškolíme využívání všech aplikací. Školení je nedílnou součástí implementačního procesu. Podcenění etapy zavádění a školení může vést ke zpoždění nasazení produktu, nebo i k chybám v provozu a zbytečné nedůvěře zákazníka v informační systém či dodavatele. Školení může podle povahy projektu probíhat na již instalovaných aplikacích u zákazníka, nebo na počítačové učebně.

Instalace komponent IS

Aplikace Vema určené k provozu v operačním systému Windows jsou postavené na principu Klient - Server. Vema nepoužívá žádnou kupovanou databázi, proto zákazník šetří nemalé prostředky za nákup licencí. Technologie Vema V4 server a vlastní databáze pro uložení dat  je často daleko výkonnější, než nejznámější a nejdražší kupované databáze. Pro instalaci je třeba ověřit a zajistit některé základní systémové předpoklady a instalaci provést správným způsobem.

Převody dat

Převody ze starých dříve používaných programů do formátu nové datové základny provádíme většinou jako jednorázovou zakázkovou práci u nových zákazníků. Je třeba prověřit stav datové základny původního programového vybavení a stanovit možnosti exportu, převodu a cenu této služby.

Přizpůsobení a nastavení IS a pracovního prostředí

Navazuje bezprostředně na instalaci IS u zákazníka a může trvat i během zkušebního provozu. Je třeba provést přizpůsobení na provozní, organizační a technické podmínky zákazníka v nejširším rozsahu (spolupráce jednotlivých pracovišť v organizaci – předávání dat, nastavení uživatelských číselníků, úpravy uživatelského prostředí, nastavení tiskáren, spolupráce projektu s operačním systémem, přizpůsobení prostředí pro různé skupiny uživatelů ...)

Zkušební provoz

Podle konkrétních podmínek a skladby aplikací se stanoví zkušební provoz na jeden měsíc, nebo i déle. V menších instalacích není třeba počítat s etapou zkušebního provozu a lze přejít přímo na provoz ostrý.

Provoz a služby

Doškolení a provozní konzultace

V rámci zkušebního provozu se někdy ukáže potřeba doškolit některé skupiny uživatelů v některých tématech. Školení provádíme buď individuálně u zákazníka, nebo na počítačové učebně.

Využívání produktů

Etapa využívání produktů v běžném provozu neznamená konec pravidelného styku dodavatele a zákazníka. Dle potřeby a zájmu zákazníka provádíme dohled nad zpracováním všech agend a doškolování pracovníků po celou dobu využívání IS, pomoc při zpracování v problémech technických, analytických, případně i personálních (zastoupení pracovníka, zpracování agendy dodavatelským způsobem v případě např. nemoci klíčového pracovníka).

Instalace nových verzí

V případě zájmu zákazníka provádíme instalace nových verzí aplikací s výkladem novinek, aplikace nových skutečností vzniklých v provozu zákazníka. Pravidelně provádíme doškolování pracovníků na hromadně pořádaných školeních, především k novinkám při příležitosti vydání nových verzí aplikací Vema. Běžné aktualizace se stahují automaticky přímo do počítače nebo na server zákazníka a není třeba nic měnit.

Asistence u ostrého zpracování

Je vhodná zejména u nově prováděných akcí a v období zkušebního provozu nového projektu. Nový nebo méně zkušený uživatel si někdy netroufne spustit rozsáhlou (nově zaváděnou) akci bez odborného dozoru. Asistence zajistí správný průběh a správné pořadí všech kroků tak, aby výsledek odpovídal očekávání.

Vzdálená pomoc, vzdálená správa

Pro naše zákazníky poskytujeme službu vzdálené pomoci po Internetu. Služba je vhodná pro krátké efektivní zásahy jak nad datovou základnou aplikací Vema, tak pro menší konfigurační zásahy do pracovního prostředí PC, případně pro dálkovou instalaci aktualizace aplikací na samostatném PC u zákazníka. Služba významně zjednodušuje telefonické konzultace složitějších problémů a velmi přispívá k jejich rychlejšímu vyřešení. Podstatným rysem je také finanční úspora. Samozřejmostí je velmi vysoká míra bezpečnosti vzdáleného přístupu. Zde podrobnější informace.

Záchrana dat

Záchrana dat při správné konfiguraci zálohovacích procesů není nutná. Důvody porušení konzistence nebo ztráty dat mohou být různé – selhání techniky, operačního systému, virové poškození, selhání lidského faktoru, ztráta technického vybavení (krádež, požár). Nicméně při takové události se jedná o nutnost obnovy dat ze zálohy a uvedení systému znovu do provozu. Je-li třeba složitá "záchrana dat", je něco špatně. Disponujeme dostatečnými SW prostředky na to, abychom nastavili dostatečně robustní zálohovací procesy tak, abyste o data nepřišli. Na Vaší straně je jen HW konfigurace bezpečných úložišť, nejméně 2 - 3 zařízení v různých lokalitách (budovách). Princip řešíme individuálně dle situace i zákazníka. Lze zálohovat i do cloudu.

HelpDesk, konzultace

Tím, že systém běží, naše spolupráce nekončí. Nebojte se zeptat na aplikační záležitosti, jak je řešena legislativa, nebo Vám není jasná legislativa jako taková? Děláme vše pro to, abychom Vám se vším poradili. Telefonická a e-mailová poradenská a konzultační služba je jednou z hlavních náplní naší práce.

Zpracování mezd

Provádíme zpracování mezd na základě trvalé smlouvy, nebo havarijní zpracování mezd po omezenou dobu, například po dobu nemoci mzdové účetní. Více o zpracování mezd zde.