Portfolio služeb

Implementace - Školení - Konzultace - Provozní zásahy - Rychle - Efektivně - Kvalitně - Profesionalita - Znalosti

Region: Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa, Šluknovský výběžek, Turnov, Semily, Jilemnice, Mladá Boleslav

Služby k IS Vema

Motto: informační systém bez služeb má poloviční hodnotu!

  • předvedení a předimplementační analýza, zpracování projektu
  • harmonogram implementace, kontrolní body
  • plné vyškolení všech uživatelů
  • zakomponování do současné IT infrastruktury
  • implementace a nastavení, zkušební provoz
  • podpora při běžném provozu
  • řešení dotazů a problémů, operativní zásahy
  • reinstalace při upgradech HW a operačních systémů

Obecné IT služby

U některých našich zákazníků spravujeme i obecnou IT infrastrukturu, především u těch, pro které by vlastní IT oddělení bylo zbytečným luxusem.

Největší celek, který administrujeme, je počítačová síť v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o. Jedná se o cca 8 fyzických, více než 30 virtuálních serverů na platformě VMware, a 500 uživatelských stanic. Servery jsou jak MS, tak Linux.

Obecné IT služby poskytujeme především zákazníkům, kteří provozují informační systémy Vema.

Nemocniční informační systém IKIS

Po 21 letech administrace úspěšného NIS HiComp jsme v letech 2014 - 2015 implementovali moderní nemocniční informační systém IKIS společnosti Medical Systems a. s. Ostrý provoz jsme spustili od ledna 2016. Práce na projektu zabraly plné dva roky. IKIS slouží v Nemocnici Jablonec nad Nisou pro více než 600 uživatelů na téměř 500 stanicích.


Fotoslužby

Doplňkově poskytuji také fotoslužby. Především poskytuji své fotografie jako výzdobu interiérů jak v domácnostech, tak ve veřejných prostorách. Tradicí se stalo vydávání vlastních nástěnných kalednářů. Kalendář je možné připravit pro libovolnou firmu, při zahájení prací s dostatečným předstihem (tisk se musí zahájit nejpozději v září předchozího roku). Do firemních kalendářů je k dispozici porfolio mnoha stovek fotografií.