Zde uvádíme odborné informace vztahující se přímo k IS Vema, ale také z oblasti obecné správy IT, například problémy, které jsme museli řešit a jejichž řešení znamenalo nějaké úsilí. Někomu jinému by se to mohlo hodit.