Odborné informace - ostatní

Možná se někomu mohou hodit obecné zkušenosti správce sítě, správce serverů, zvláště tehdy, když je třeba řešení hledat, bádat, vymyslet. Sám jsem rád, když se mohu jinde poučit a využít zkušeností jiných.

Po aktualizaci nechodi WSUS server (2016.06)

WSUS server spolehlivě běžel přes 2 roky. Windows update nainstaloval aktualizace na Windows server 2012 R2. Od té doby WSUS server nechodí s touto chybou: Chyba připojení, pokuste se k serveru připojit znovu: Obnovit uzel. Většina informací nalezených Googlem směřuje na problém s připojením k WID (Windows Internal Database), nad kterou běží WSUS server. Směřuje na ztrátu přihlašovacích údajů k DB apod., ale všechno je to liché. Pravou příčinou je aktualizace KB3148812.  Po instalaci je třeba z příkazového řádku administrátora spustit příkaz 

wsusutil.exe postinstall /servicing

a dále ve funkcích serveru nainstalovat pro Funkce rozhraní .NET Framework 4.5 - Slulžby WCF - Aktivace protokolem HTTP. Podrobněji viz tento odkaz:

https://support.microsoft.com/en-us/kb/3159706

Pomalé otvírání dokumentu Office ze sítě

Prověřte možné příčiny:

 • Ve vlastnostech dokumentu může existovat odkaz na zdroje, které neexistují, například na šablonu ležící na serveru, který v síti neexistuje - třeba po přinesení dokumentu odjinud. Pomůže vyčistit metadata dokumentu a prohlédnout ve vlasnostech všechny odkazované adresáře.
 • Velký obrázek uvnitř dokumentu - napříkad logo o velikosti knoflíku je obrázek 20 MB ... nahraďte obrázkem přiměřené velikosti, max. kB
 • Zrychlení otvírání dokumentu změnou asociace:
  • Ovládací panely - Možnosti složky -T ypy souborů
  • rolovat dolů a vybrat (DOC nebo XLS)
  • klik na "Upřesnit"
  • vybrat z dostupných operací "Otevřít", "Upravit"
  • Zrušit zatržítko "Používat DDE"
  • v okně "Aplikace použitá k provedení akce" za poslední mezeru vložit "%1" (včetně uvozovek). Je-li konci /dde - smazat. 
 • Implicitní tiskárna je síťová, s ovladačem umístěným na serveru, viz http://support.microsoft.com/kb/280821/cs
 • PC má připojenou mapovanou jednotku, která však již není v síti dostupná. Odpojit.
 • Jedná-li se o Office 2003 a aplikace se někdy zablokuje zcela, může se jednat o problém s cachí, viz http://support.microsoft.com/kb/833041/cs, je třeba doplnit klíč EnableShellDataCaching do registry
 • Možná je špatná práce s intranetem ze strany systému, nastavení v IE: Zabezpečení - Místní intranet - Servery. Odškrkněte položku Automaticky zjišťovat intranetovou síť. S tímto bude případně třeba laborovat.