Nejrozšířenější informační systém pro mzdy a lidské zdroje v ČR 

7500 organizací - 700 000 zaměstnanců

Mzdy

Základní balíček

Nejrozšířenější aplikace pro výpočet mezd v ČR. Zkušenosti s vývojem více než 26 let. Mzdy používá více než 7500 firem a organizací všech typů a velikostí. Každý jedenáctý pracovní dostává v ČR výplatní lístek ze softwaru Vema.

 • zaručený vývoj podle legislativy pro všechny typy zaměstnavatelů vždy v termínu
 • více pracovně právních vtahů pro jednoho pracovníka
 • individuální nastavení odměňování, náhrad a srážek
 • statistické výkazy podle rezortů
 • přepočet do minulosti 12 měsíců a evidence údajů v časové řadě
 • dovolená - nároky i krácení, včetně dodatkové
 • srážky, exekuce v zákonném pořadí, daně, pojistné
 • platové postupy, průměrné výdělky, důchody ...
 • roční zúčtování daně
 • vyúčtování zálohové a srážkové daně elektronicky
 • podrobné rozúčtování mzdových nákladů
 • výstupy pro účetnictví, penzijní fondy, banky
 • elektronická komunikace s ČSSZ a ZP
 • automatizované aktualizace aplikací
 • PAM, ELD, RNP, KZP, bankovní modul, do 100 osobních čísel, eVL možno dokoupit


Personální a mzdový systém

Střední balíček

Již Vám nestačí pouhé mzdy? Je třeba zdokonalit personální agendu? Vyrostla vaše firma? V našem personálním systému můžete jednoduše

 • vystavovat pracovní smlouvy, dodatky a libovolné personální dokumenty podle předem připravených vzorů, šablony v MS Wordu
 • evidovat zdravotní prohlídky, dosažená vzdělání pracovníků, znalosti, certifikáty a mnoho jiných evidencí
 • zpřístupnit vedoucím pracovníkům informace o jejich podřízených na intranetovém portále
 • zpřístupnit zaměstnancům jejich osobní informace a výplatní lístky na intranetovém portále
 • personální management - automatické upozornění na personální události pro vedoucí i zaměstnance
 • elektronické výplatní lístky - zveřejněné na portále, zaslané na mobilní telefon nebo mailem v šifrovaném PDF souboru
 • navíc PER, personální události, ePAM, ePER
 • Možnost posílat výplatní lístky na mobilní telefon (Android, Mac) nebo šifrovaným PDF do e-mailu (modul mVL jako služba)

Komplexní IS lidských zdrojů

Maximální rozsah

Zpracování všech procesů souvisejích s lidskými zdroji. Výrazná podpora aktivní práce na intranetovém portále (internetovým prohlížečem). Manažerské přehledy s možností vlastních úprav. Kromě všech funkcí uvedených v oblasti Mzdy a Personální systém dostáváte navíc

 • vzdělávání pracovníků, e-learning
 • hodnocení zaměstnanců
 • automatické vyhodnocení personáních události
 • evidence ochranných pomůcek
 • výběrová řízení, evidence uchazečů
 • systemizace pracovních míst, organizační struktura
 • zaměstnanecký portál
 • plánování dovolené (intranetová aplikace)
 • navíc VZD, STM, eVZD, eSTM, NL, ZL, Hodnocení, VBR, eDOV

Vzory některých sestav

Sestav jenom v PAM je přes 150, nelze je zde uvést všechny, ale jako příklad mohou posloužit například:

Ukázky některých obrazovek

Prohlédněte si příklady obrazovek z aplikace Mzdy.

Mimo základní balíčky

 • CAF, STR, OPO, ADR, ODM, DCH, CEP
 • Možnost posílat výplatní lístky na mobilní telefon (Android, Mac) nebo šifrovaným PDF do e-mailu (modul mVL jako služba), nebo je zaměstnancům předávat přes intranetový Vema Portál