Certifikát pro provádění leteckého snímkování dronem

Po třech letech amatérského létání s dronem jsem se rozhodl povýšit svého koníčka a oficiální úroveň. Po půl roce se mi podařilo udělat potřebné zkoušky (což kromě dlouhé lhůty pro přidělení termínu nebyl takový problém), projít vším náročným papírováním (to už tedy problém opravdu byl) a po dlouhých úřednických peripetiích s Úřadem pro civilní letectví jsem v lednu 2018 získal od Úřadu pro civilní letectví Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly (č.j. 0648-18-701, sp. zn. LP-UAS-0497).