Úhrady služeb

Roční paušální platba

Paušální platbu za služby preferujeme. Výrazně zjednodušuje komunikaci, snižuje papírování na obou stranách každý měsíc a není třeba hlídat každou hodinu poskytnutých služeb zvlášť.

Služby zahrnuté v paušálu (pravidelné)

 • Konzultace telefonicky nebo e-mailem (HelpDesk)
 • Vzdálená pomoc s řešením problémů
 • Instalace nových verzí aplikací, prioritně vzdáleně, přednostně před ostatními
 • Opravy dat do 0,5 hodiny práce na případ, čtvrtletní limit 1 hodina
 • Plná správa serverové instalace aplikací Vema, automatické avízo e-mailem na některé problémy
 • Přednostní řešení požadavků

Služby mimo paušál (jednorázové)

 • Základní školení nových pracovníků (fluktuace apod.)
 • Jednorázové instalace / reinstalace nových počítačů a serverů
 • Hromadná školení k novinkám aplikací na základě přihlášky
 • Opravy dat a jiné práce přes sjednaný limit na případ
 • Implementace nových částí IS Vema
 • ... cokoliv dalšího

Výhody paušální platby

 • Znáte náklady na opakované služby celoročně předem
 • Platba jednou ročně – snížíme počet faktur a náklady na jejich zpracování
 • Cenu navrhneme každému zákazníkovi zvlášť, podle rozsahu provozu,počtu používaných aplikací a rozsahu služeb
 • Paušál musí být oboustranně sjednán, a to smluvně
 • K fakturaci pak dojde během února či března na běžný rok

Měsíční úhrada objemu služeb

Pokud nemáte sjednanou paušální platbu, fakturujeme poskytnuté služby měsíčně zpětně podle skutečnosti. Do fakturace zahrneme veškeré služby, které jsme Vám za uplynulý měsíc poskytli:

 • Základní školení na základě přihlášky - cena je stanovena předem
 • Konzultace všech typů, osobní i vzdálené - hodinová sazba
 • Opravy uživatelských chyb a dat - hodinová sazba
 • Účast na seminářích a dalších školeních - cena je stanovena předem
 • Cestovné, pokud byly služby provedeny na místě u zákazníka
 • ... atd.

Faktury zasíláme zásadně elektronicky, e-mailem. Faktura je přiložena ve formátu PDF.